Van Chiyoda BM/BML Ball


Model: BM/BML

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Dòng chảy được thiết kế chảy thẳng nên tổn thất về áp lực được giảm thiểu.
  • Phần có ren được gia công một lớp keo gắn kín
  • Phần cần gạt có thể được điều chỉnh để phù hợp với việc lắp đặt.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS6-M5ML, FS6-M5MLW, FS6-01ML, FS6-01MLW, FS6-02ML, FS6-02MLW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS6-M5ML, FS6-M5MLW, FS6-01ML, FS6-01MLW, FS6-02ML, FS6-02MLW
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPMF
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPMF
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC6-CS
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC6-CS
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-04SHB
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-04SHB
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda Touch Connector H Type Dòng Union Tee H Type (Metal Body)
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda Touch Connector H Type Dòng Union Tee H Type (Metal Body)
Đầu nối Chiyoda Touch Connector Five loại H
Đầu nối Chiyoda Touch Connector Five loại H
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ Y Sang A One-Touch Fittings Dòng GPWT-G
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ Y Sang A One-Touch Fittings Dòng GPWT-G
telteltel