Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji Piece Gun MP


Model: Piece-Guns-MP

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Súng phun sơn Meiji PIECE GUNS MP được cải tiến hơn khi sơn với áp suất khí thấp nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng.
  • Nước sản xuất: Nhật Bản.

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Súng phun sơn tự động Meiji AD/FAD
Súng phun sơn tự động Meiji AD/FAD
Bình áp suất Meiji P-8S
Bình áp suất Meiji P-8S
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F110
Súng phun sơn Khí nén Cầm tay Meiji F110
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F410
Súng phun sơn khí nén cầm tay Meiji F410
Bình áp suất Meiji PA Series
Bình áp suất Meiji PA Series
Bình áp suất Meiji P-2A
Bình áp suất Meiji P-2A
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
Bơm Sơn Màng Chắn Asahi Sunac PD160
telteltel