Hỏi đáp về Đúc nhựa

22/8/2023

Lượt xem: 127

 1. Ai tạo ra nội dung của Cẩm nang?
  1. Cẩm nang là sản phẩm hợp tác giữa hàng trăm chuyên gia y tế trên toàn thế giới, một ban biên tập độc lập gồm các nhà bình duyệt và đội ngũ biên tập viên là các bác sĩ và tác giả y khoa chuyên nghiệp của chúng tôi.
 2. Nội dung được cập nhật như thế nào?
  1. Cẩm nang được cập nhật liên tục với nội dung mới và các tính năng mới. Chúng tôi xuất bản nội dung mới mỗi tháng một lần.
 3. Không phải trang web này chỉ quảng bá các sản phẩm MSD sao?
  1. Trong hơn 100 năm, Cẩm nang đã hoàn toàn độc lập về biên tập để trình bày kiến thức tốt nhất hiện nay về chẩn đoán và điều trị y khoa và không quảng bá hoặc công khai các sản phẩm dược phẩm của chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào. Để đảm bảo không có thiên vị thương mại hoặc thiên vị doanh nghiệp, các tác giả và những nhà bình duyệt đều không phải là nhân viên của Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, Hoa Kỳ và cũng không phải là diễn giả cho các sản phẩm dược phẩm của chúng tôi, hoặc theo bất kỳ cách nào khác đại diện cho công ty. Mặc dù đội ngũ biên tập viên được Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, Hoa Kỳ tuyển dụng, nhưng không có sự kiểm soát, đánh giá hoặc thậm chí là nhập thêm thông tin vào nội dung Cẩm nang được phép từ bất kỳ phần nào khác của công ty chúng tôi, bao gồm cả các bộ phận nghiên cứu và phát triển, bán hàng và tiếp thị, quan hệ công chúng, pháp lý và quản lý doanh nghiệp.
 4. Tại sao trang web này miễn phí? MSD nhận được gì từ điều này?
  1. Chúng tôi tin rằng thông tin sức khỏe là quyền lợi chung và mọi người đều có quyền được cung cấp thông tin y khoa chính xác, có thể truy cập được. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ, lưu giữ và chia sẻ thông tin y khoa tốt nhất hiện nay để hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt hơn, tăng cường mối quan hệ giữa bệnh nhân và chuyên gia y tế và cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.
telteltel