Ống dẫn Toyox Toprun chịu tia lửa hàn TH


Model: TH

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Ứng dụng trong lắp đặt các hệ thống ống dẫn khí nén dùng cho thiết bị nhà xưởng và các dụng cụ khí nén.
  • Đường ống mềm dẻo, cấu tạo hỗn hợp chịu tia lửa.
  • Trọng lượng nhẹ.
  • Ngăn ngừa ống mềm bị rối.
  • Dùng cho áp suất dương.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(957)
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng GPLF-G
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng GPLF-G
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H11-3FU, GT-13U, H11-4FU, GT-14U
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H11-3FU, GT-13U, H11-4FU, GT-14U
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda HB-10-01S1, HB-10-02S1, HB-10-03S1, HB-10-04S1
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda HB-10-01S1, HB-10-02S1, HB-10-03S1, HB-10-04S1
Ống dẫn Chiyoda Polyurethane Braided AH-BH-LH-ZH
Ống dẫn Chiyoda Polyurethane Braided AH-BH-LH-ZH
Cụm Chia Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PXT
Cụm Chia Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PXT
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H8-2F, GT-12, H8-G2F, H8-3F, GT-11
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H8-2F, GT-12, H8-G2F, H8-3F, GT-11
Van tiết lưu Chiyoda 8R-01SC-O, 8R-01SC-I, 8R-02SC-O, 8R-02SC-I, 8R-03SC-O, 8R-03SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 8R-01SC-O, 8R-01SC-I, 8R-02SC-O, 8R-02SC-I, 8R-03SC-O, 8R-03SC-I
telteltel