Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyoring-F TGF-32-40, TGF-38-40, TGF-50-40


Model: Toyoring-F Hose 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Chịu nhiệt (-5)°C đến 70°C
  • Dùng cho thực phẩm có dầu mỡ
  • Không sử dụng Phthalate
  • Dùng cho áp suất dương và áp suất âm

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 04M5, GPL45 04M6
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 04M5, GPL45 04M6
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 12-03, SPC 12-04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 12-03, SPC 12-04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GMPC 1201, GMPC 1202, GMPC 1203, GMPC 1204
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GMPC 1201, GMPC 1202, GMPC 1203, GMPC 1204
Cụm chia 6 đầu nối Chiyoda 4R-01D3, 6R-01D3, 6R-02D3, 8R-01D3, 8R-02D3, 8R-03D3
Cụm chia 6 đầu nối Chiyoda 4R-01D3, 6R-01D3, 6R-02D3, 8R-01D3, 8R-02D3, 8R-03D3
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 4R-01S1D2, 6R-01S1D2, 6R-02S1D2
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 4R-01S1D2, 6R-01S1D2, 6R-02S1D2
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 04M3, GPL 04M5, GPL 04M6, GPL 0401, GPL 0402, GPL 0403
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 04M3, GPL 04M5, GPL 04M6, GPL 0401, GPL 0402, GPL 0403
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOC 10G01, GPOC 10G02, GPOC 10G03, GPOC 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOC 10G01, GPOC 10G02, GPOC 10G03, GPOC 10G04
telteltel