Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofood-S TFS-63, TFS-75, TFS-100


Model: Toyofood-S Hose 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Chịu nhiệt (-5)°C đến 70°C.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Dùng cho thực phẩm có dầu mỡ
  • Không sử dụng Phthalate.
  • Dùng cho áp suất dương và áp suất âm.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(957)
Đầu nối Chiyoda giảm âm
Đầu nối Chiyoda giảm âm
Van tiết lưu mini kiểm soát tốc độ Chiyoda FMB6R-M5-O(I), FMB6R-M5W-O(I), FMB6R-01-O(I), FMB6R-01W-O(I)
Van tiết lưu mini kiểm soát tốc độ Chiyoda FMB6R-M5-O(I), FMB6R-M5W-O(I), FMB6R-01-O(I), FMB6R-01W-O(I)
Ống dẫn Chiyoda Spiral EX-Light TPS
Ống dẫn Chiyoda Spiral EX-Light TPS
Ống dẫn xoắn mềm Chiyoda Line Spiral WL
Ống dẫn xoắn mềm Chiyoda Line Spiral WL
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 6S-A, 8S-A, 10S-A, 12S-A, 16S-A
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 6S-A, 8S-A, 10S-A, 12S-A, 16S-A
Ống dẫn thực phẩm Toyox Hybrid Toyofoods Hose HTF
Ống dẫn thực phẩm Toyox Hybrid Toyofoods Hose HTF
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPCJ-G
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPCJ-G
telteltel