Ống dẫn khí nén Toyox HR-8B,HR-8G,HR-11G,HR-13G


Model: Hitrun Hose 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Đường ống mềm dẻo.
  • Trọng lượng nhẹ.
  • Ngăn ngừa gập và rối ống.
  • Dùng cho áp suất dương.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Cụm Chia Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PXT (Male Double Y)
Cụm Chia Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PXT (Male Double Y)
Đầu nối nhanh Chiyoda 2FAP-02MR
Đầu nối nhanh Chiyoda 2FAP-02MR
Đầu nối Toyox Kamlok dành cho đường ống nhà máy 633-AB (đầu đực)
Đầu nối Toyox Kamlok dành cho đường ống nhà máy 633-AB (đầu đực)
Đầu nối đôi Chiyoda 8R-01S2, 8R-02S2, 8R-03S2, 10R-02S2, 10R-03S2
Đầu nối đôi Chiyoda 8R-01S2, 8R-02S2, 8R-03S2, 10R-02S2, 10R-03S2
Van tiết lưu kiểm soát tốc độ Chiyoda C6-M5SC-O, C6-M5SC-I, C6-01SC-O, C6-01SC-I, C6-02SC-O, C6-02SC-I
Van tiết lưu kiểm soát tốc độ Chiyoda C6-M5SC-O, C6-M5SC-I, C6-01SC-O, C6-01SC-I, C6-02SC-O, C6-02SC-I
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 16-11-03, IL 16-11-04, IL 16-12-03, IL 16-12-04, IL 16-13-03, IL 16-13-04
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 16-11-03, IL 16-11-04, IL 16-12-03, IL 16-12-04, IL 16-13-03, IL 16-13-04
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-05SM
Đầu nối nhanh Nitto Kohki MC-05SM
telteltel