MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP BỐ TRÒN (BỐ THẲNG) MR-12 (RADIAL, 70X120MM) 10 MIẾNG/HỘP


Model: MR-12

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Dùng để vá lốp có cấu trúc bố thẳng (bố kẽm)
  • Có cấu tạo gồm cả những đường bố để gia cố cho các chỗ vá
  • Thích hợp cho cả lốp có săm và không săm
  • Dùng xử lý phía trong ở phần mặt lốp, cạnh lốp và hông lốp

Các sản phẩm "Miếng vá, keo vá" khác

(88)
CON LĂN MIẾNG VÁ V-6MM
CON LĂN MIẾNG VÁ V-6MM
KEO BÔI TRƠN MÉP LỐP HỘP 4KG NHÃN VÀNG
KEO BÔI TRƠN MÉP LỐP HỘP 4KG NHÃN VÀNG
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP KHÔNG SĂM MU-00 (TRÒN 43MM) 25 MIẾNG/VỈ
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP KHÔNG SĂM MU-00 (TRÒN 43MM) 25 MIẾNG/VỈ
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP KHÔNG SĂM MU-02 (TRÒN 78MM) 9 MIẾNG/VỈ
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP KHÔNG SĂM MU-02 (TRÒN 78MM) 9 MIẾNG/VỈ
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP BỐ TRÒN (BỐ THẲNG) MR-40 (RADIAL, 115X200MM) 10 MIẾNG/HỘP
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP BỐ TRÒN (BỐ THẲNG) MR-40 (RADIAL, 115X200MM) 10 MIẾNG/HỘP
DÙI XOẮN TAY ĐỎ SR-02
DÙI XOẮN TAY ĐỎ SR-02
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP KHÔNG SĂM MU-B0 (TRÒN 52MM) 16 MIẾNG/VỈ
MIẾNG VÁ DÙNG CHO LỐP KHÔNG SĂM MU-B0 (TRÒN 52MM) 16 MIẾNG/VỈ
telteltel