Máy phun sơn áp lực Asahi Sunac Bear dòng SP2544, SP2554 , SP2578, SP1854Z, SP2554Z


Model: BearPump Series 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Nước sản xuất: Nhật Bản.
  • Hiệu quả sử dụng cao, dễ dàng bảo trì bảo dưỡng.

Các sản phẩm "Thiết bị phun sơn" khác

(45)
Bình áp suất Meiji PA Series
Bình áp suất Meiji PA Series
Điều áp sơn Asahi Sunac AR-MR30-MR40
Điều áp sơn Asahi Sunac AR-MR30-MR40
Khuấy sơn Meiji
Khuấy sơn Meiji
Ống dẫn sơn Chiyoda TF-4-10, TF-4-20, TF-4-100, TF-6-10, TF-6-20, TF-6-100
Ống dẫn sơn Chiyoda TF-4-10, TF-4-20, TF-4-100, TF-6-10, TF-6-20, TF-6-100
Thiết bị sơn bột điện trường kép Asahi Sunac AXRII-100FB
Thiết bị sơn bột điện trường kép Asahi Sunac AXRII-100FB
Súng phun keo Asahi Sunac FMG III
Súng phun keo Asahi Sunac FMG III
Bình áp suất Meiji P-8S
Bình áp suất Meiji P-8S
telteltel