Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1170


Model: E-1170

Xuất xứ: Trung Quốc


  • Nitơ có độ tinh khiết cao đến 99.5%
  • Thể tích bình chứa lớn

Các sản phẩm "Máy bơm khí Nitơ" khác

(6)
Máy Bơm Khí Nitơ Tốc Độ G5 E-1135B-N2P
Máy Bơm Khí Nitơ Tốc Độ G5 E-1135B-N2P
Máy Bơm Khí Nitơ Áp Suất Lớn G5 E-1170-N2P
Máy Bơm Khí Nitơ Áp Suất Lớn G5 E-1170-N2P
Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1132LV
Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1132LV
Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1135
Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1135
Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1130
Máy Bơm Khí Nitơ G5 E-1130
telteltel