Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-FG


Model: TC3-FG

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Thao tác tháo - lắp dễ dàng.
  • Ngăn ngừa đọng chất dẫn.
  • Ngăn hiện tượng rò rỉ và tuột ống.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(957)
Ống dẫn khí nén Chiyoda TPS-10-35, TPS-10-40, TPS-10-45, TPS-10-50, TPS-10-55, TPS-10-60
Ống dẫn khí nén Chiyoda TPS-10-35, TPS-10-40, TPS-10-45, TPS-10-50, TPS-10-55, TPS-10-60
Van tiết lưu Chiyoda 8-01SC-O, 8-01SC-I, 8-02SC-O, 8-02SC-I, 8-03SC-O, 8-03SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 8-01SC-O, 8-01SC-I, 8-02SC-O, 8-02SC-I, 8-03SC-O, 8-03SC-I
Đầu nối Toyox TC6-B32-R1-1/4,TC6-B38-R1-1/2,TC6-B50-R2
Đầu nối Toyox TC6-B32-R1-1/4,TC6-B38-R1-1/2,TC6-B50-R2
Đầu nối nhanh cho ngành hàn Nitto kohki 22PFB, 33PFB
Đầu nối nhanh cho ngành hàn Nitto kohki 22PFB, 33PFB
Đầu đổi ren Toyox TA13
Đầu đổi ren Toyox TA13
Đầu nối nhanh Chiyoda 10-01M , 10-02M, 10-03M, 10-04M
Đầu nối nhanh Chiyoda 10-01M , 10-02M, 10-03M, 10-04M
Cụm đầu nối nhanh Sang A One-Touch Fittings Dòng GPKG
Cụm đầu nối nhanh Sang A One-Touch Fittings Dòng GPKG
telteltel