Đầu Nối Thủy Lực Nitto 700R Cupla Plug 700R-3S, 700R-4S


Model: 700R Cupla 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Loại đầu nối: Socket
  • Làm việc trong điều kiện áp suất cao lên đến 68.6 MPa (700 kgf/cm2).
  • Có van ngắt tự động cảm ứng bằng kim loại.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 08G01, GPH 08G02, GPH 08G03, GPH 08G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 08G01, GPH 08G02, GPH 08G03, GPH 08G04
Đầu nối nhanh thủy lực Nitto 2HS, 3HS, 4HS, 6HS
Đầu nối nhanh thủy lực Nitto 2HS, 3HS, 4HS, 6HS
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda CKS-12-02, CKS-12-03, CKS-12-04
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda CKS-12-02, CKS-12-03, CKS-12-04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 08-01, SPC 08-02, SPC 08-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 08-01, SPC 08-02, SPC 08-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 04G01-G01, GPAF 04G02-G02, GPAF 04G03-G03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 04G01-G01, GPAF 04G02-G02, GPAF 04G03-G03
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 10-02S2D1, 10-03S2D1, 12-03S2D1, 12-04S2D1
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 10-02S2D1, 10-03S2D1, 12-03S2D1, 12-04S2D1
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 08G01, GPST 08G02, GPST 08G03, GPST 08G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 08G01, GPST 08G02, GPST 08G03, GPST 08G04
telteltel