Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 200-50SNG, 200-65SNG, 200-85SNG


Model: Nut Cupla 6

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Không cần kẹp ống.
  • Loại push-to-connect đơn giản và an toàn.
  • Tốc độ dòng chảy lớn hơn.
  • Loại đai ốc bảo vệ ống có sẵn để ngăn ống bị gấp khúc.
     

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS4-M5M, FS4-M5MW, FS4-01M, FS4-01MW, FS4-02M, FS4-02MW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS4-M5M, FS4-M5MW, FS4-01M, FS4-01MW, FS4-02M, FS4-02MW
Van tiết lưu Chiyoda CB8-01SCH-O, CB8-01SCH-I, CB8-02SCH-O, CB8-02SCH-I, CB8-03SCH-O, CB8-03SCH-I
Van tiết lưu Chiyoda CB8-01SCH-O, CB8-01SCH-I, CB8-02SCH-O, CB8-02SCH-I, CB8-03SCH-O, CB8-03SCH-I
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda HB-10-02M2L, HB-10-03M2L, HB-10-04M2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda HB-10-02M2L, HB-10-03M2L, HB-10-04M2L
Van tiết lưu kiểm soát tốc độ Chiyoda C6-M5SC-O, C6-M5SC-I, C6-01SC-O, C6-01SC-I, C6-02SC-O, C6-02SC-I
Van tiết lưu kiểm soát tốc độ Chiyoda C6-M5SC-O, C6-M5SC-I, C6-01SC-O, C6-01SC-I, C6-02SC-O, C6-02SC-I
Ống dẫn sơn chuyên dụng Toyox Paint
Ống dẫn sơn chuyên dụng Toyox Paint
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng PLLP
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Chữ L Sang A One-Touch Fittings Dòng PLLP
Đầu Nối Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PH (Male Banjo)
Đầu Nối Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PH (Male Banjo)
telteltel