Đầu nối nhanh xoay tự do Chiyoda Free Angle


Model: Free Angle

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Phương hướng có thể thay đổi tự do, rất thích hợp với việc lắp đặt bằng tay hay bằng dụng cụ.
  • Có khả năng xoay tự do, nhờ đó ngăn ngừa sự vỡ đường ống và việc ống bị xoắn.
  • Phần có ren được gia công bịt kín (Vít loại R).

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Chiyoda FS10-03MY, FS10-03MYW, FS10-04MY, FS10-04MYW, FS12-02MY, FS12-02MYW
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Chiyoda FS10-03MY, FS10-03MYW, FS10-04MY, FS10-04MYW, FS12-02MY, FS12-02MYW
Van tiết lưu Chiyoda M4R-M3-O, M4R-M3-I, M4R-M5-O, M4R-M5-I, M4R-01-O, M4R-01-I
Van tiết lưu Chiyoda M4R-M3-O, M4R-M3-I, M4R-M5-O, M4R-M5-I, M4R-01-O, M4R-01-I
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6.5-G2FU, ZT-65U, H6.5-3FU, ZT-63U
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6.5-G2FU, ZT-65U, H6.5-3FU, ZT-63U
Đầu nối Toyox Kamlok 633-LBS dành cho đường ống nhà máy (đầu cái)
Đầu nối Toyox Kamlok 633-LBS dành cho đường ống nhà máy (đầu cái)
Giảm thanh nhựa SangA
Giảm thanh nhựa SangA
Đầu nối nhanh khí nén Toyox Toyoconnector TC6-CSN
Đầu nối nhanh khí nén Toyox Toyoconnector TC6-CSN
Đầu nối nhanh chữ Y Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Y Connector (Resin Body)
Đầu nối nhanh chữ Y Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Y Connector (Resin Body)
telteltel