Đầu nối nhanh khóa bán tự động Chiyoda Semi-Lock Coupling


Model: Semi Lock Coupling

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Khóa bán tự động. 
  • Được trang bị van dùng cho lưu lượng lớn.
  • Thiết kế đầu nối ống mới nhờ đó ai cũng có thể thực hiện dễ dàng công việc đấu nối đường ống.  

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyosilicone Hose TSI-1520, TSI-15, TSI-19, TSI-1920, TSI-25
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyosilicone Hose TSI-1520, TSI-15, TSI-19, TSI-1920, TSI-25
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 10G02, GPA 10G03, GPA 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPA 10G02, GPA 10G03, GPA 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GMPC 1001, GMPC 1002, GMPC 1003, GMPC 1004
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GMPC 1001, GMPC 1002, GMPC 1003, GMPC 1004
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 8-01D2, 8-02D2, 8-03D2, 10-02D2, 10-03D2
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 8-01D2, 8-02D2, 8-03D2, 10-02D2, 10-03D2
Van tiết lưu Chiyoda 4-M5SC-O, 4-M5SC-I, 4-01SC-O, 4-01SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 4-M5SC-O, 4-M5SC-I, 4-01SC-O, 4-01SC-I
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 04M5(2), GPA 0401(2), GPA 0402(2), GPA 0403(2)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 04M5(2), GPA 0401(2), GPA 0402(2), GPA 0403(2)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F6-M5S1, F6-M5S1W, F6-01S1, F6-01S1W, F6-02S1, F6-02S1W
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F6-M5S1, F6-M5S1W, F6-01S1, F6-01S1W, F6-02S1, F6-02S1W
telteltel