Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GPLM


Model: GPLM

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Dễ dàng kết nối chỉ bằng một chạm.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối khử áp thân đồng Chiyoda MFXP-02M-B, MFXP-03M-B, MFXP-04M-B
Đầu nối khử áp thân đồng Chiyoda MFXP-02M-B, MFXP-03M-B, MFXP-04M-B
Đầu nối nhanh Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Union Elbow (Resin Body)
Đầu nối nhanh Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Union Elbow (Resin Body)
Van tiết lưu Sang-A NSS 04-M5, NSS 04-01, NSS 04-02
Van tiết lưu Sang-A NSS 04-M5, NSS 04-01, NSS 04-02
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H11-3M, GTO-93, H11-4M, GTO-94, H16-4M
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H11-3M, GTO-93, H11-4M, GTO-94, H16-4M
Ống dẫn đa năng TR Toyox Toyoron
Ống dẫn đa năng TR Toyox Toyoron
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-FG
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-FG
Đầu nối nhanh Chiyoda HB-8-01M, HB-8-02M, HB-8-03M
Đầu nối nhanh Chiyoda HB-8-01M, HB-8-02M, HB-8-03M
telteltel