Đầu nối nhanh khí nén Nitto Kohki MAM-1TP-8xMAM-1S-8


Model: Multi Cupla MAM Type 2

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Kết nối nhanh chóng nhiều đường dẫn khí cùng lúc
  • Tiết kiệm thời gian, công sức
  • Hạn chế sự cố lắp sai đầu nối

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối loại nhỏ Nitto Kohki MS-10SF
Đầu nối loại nhỏ Nitto Kohki MS-10SF
Đầu nối nhanh Chiyoda CK-BP-6, CK-BP-8, CK-BP-10, CK-BP-12
Đầu nối nhanh Chiyoda CK-BP-6, CK-BP-8, CK-BP-10, CK-BP-12
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLLP 12G01, GPLLP 12G02, GPLLP 12G03, GPLLP 12G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLLP 12G01, GPLLP 12G02, GPLLP 12G03, GPLLP 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 1203,  GPAF 1204
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 1203, GPAF 1204
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F6-03S1, F6-03S1W, F8-01S1, F8-01S1W, F8-02S1, F8-02S1W
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F6-03S1, F6-03S1W, F8-01S1, F8-01S1W, F8-02S1, F8-02S1W
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 04G01, GPLL 04G02, GPLL 04G02
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 04G01, GPLL 04G02, GPLL 04G02
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 1002(2), GPA 1003(2), GPA 1004(2)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 1002(2), GPA 1003(2), GPA 1004(2)
telteltel