Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 04M5, GPWT 04M6, GPWT 0401, GPWT 0402, GPWT 0403


Model: One-Touch Fittings 83

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu thép không gỉ với độ bền rất cao.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLLJ45 04, GPLLJ45 06, GPLLJ45 08, GPLLJ45 10, GPLLJ45 12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLLJ45 04, GPLLJ45 06, GPLLJ45 08, GPLLJ45 10, GPLLJ45 12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 0401, GPL45 0402, GPL45 0403
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 0401, GPL45 0402, GPL45 0403
Đầu nối nhanh chữ Y Sang-A GPY 03, GPY 04, GPY 06, GPY 08
Đầu nối nhanh chữ Y Sang-A GPY 03, GPY 04, GPY 06, GPY 08
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPL 14G03, GPL 14G04, GPL 16G03, GPL 16G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPL 14G03, GPL 14G04, GPL 16G03, GPL 16G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLLP 0801, GPLLP 0802, GPLLP 0803, GPLLP 0804
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLLP 0801, GPLLP 0802, GPLLP 0803, GPLLP 0804
Đầu Nối Nhanh Chữ T Chiyoda M4R-00UT, M6R-00UT
Đầu Nối Nhanh Chữ T Chiyoda M4R-00UT, M6R-00UT
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 8R-01S1D2, 8R-02S1D2, 8R-03S1D2, 10R-02S1D2, 10R-03S1D2
Đầu nối nhanh bốn đầu Chiyoda 8R-01S1D2, 8R-02S1D2, 8R-03S1D2, 10R-02S1D2, 10R-03S1D2
telteltel