Đầu nối nhanh Chiyoda 12-02M, 12-03M, 12-04M


Model: Touch Connector Fuji 4

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Thương hiệu: Chiyoda Nhật Bản

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6-G2F, ZT-62, H6-3F, ZT-63
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H6-G2F, ZT-62, H6-3F, ZT-63
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPL 04G01(L), GPL 04G02(L), GPL 04G03(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPL 04G01(L), GPL 04G02(L), GPL 04G03(L)
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 12-02ML, 12-03ML, 12-04ML
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 12-02ML, 12-03ML, 12-04ML
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 03M5, GPHF 04M5, GPHF 0401, GPHF 0402, GPHF 0403
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 03M5, GPHF 04M5, GPHF 0401, GPHF 0402, GPHF 0403
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 08-06, PJH 08-08, PJH 10-08
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PJH 08-06, PJH 08-08, PJH 10-08
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOL 06M5, GPOL 0601, GPOL 0602, GPOL 0603
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOL 06M5, GPOL 0601, GPOL 0602, GPOL 0603
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 06-04-01, IL 06-04-02, IL 06-04-03
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 06-04-01, IL 06-04-02, IL 06-04-03
telteltel