Đầu nối đôi Chiyoda 12R-03S2, 12R-04S2


Model: Touch Connector Fuji 72

Xuất xứ: Japan


  • Tương thích với nhiều loại ống
  • Kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng
  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Thiết kế nhỏ gọn

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh Toyox Toyoconnector TC3-FS19-15A, TC3-FS19-1S, TC3-FS25-1S, TC3-FS25-1.5S
Đầu nối nhanh Toyox Toyoconnector TC3-FS19-15A, TC3-FS19-1S, TC3-FS25-1S, TC3-FS25-1.5S
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 08G01, GPWT 08G02, GPWT 08G03, GPWT 08G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 08G01, GPWT 08G02, GPWT 08G03, GPWT 08G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 08G01, GPLL 08G02, GPLL 08G03, GPLL 08G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 08G01, GPLL 08G02, GPLL 08G03, GPLL 08G04
Ống dẫn Toyox chuyên dụng Hybrid Toyodrop
Ống dẫn Toyox chuyên dụng Hybrid Toyodrop
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 12G01, GPST 12G02, GPST 12G03, GPST 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 12G01, GPST 12G02, GPST 12G03, GPST 12G04
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda CKS-10-01, CKS-10-02, CKS-10-03, CKS-10-04
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda CKS-10-01, CKS-10-02, CKS-10-03, CKS-10-04
Đầu nối thẳng Sang-A GPOC 0801, GPOC 0802, GPOC 0803, GPOC 0804
Đầu nối thẳng Sang-A GPOC 0801, GPOC 0802, GPOC 0803, GPOC 0804
telteltel