Đầu nối dầu thủy lực Nitto 350 Cupla


Model: 350 Cupla

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Đầu nối Nitto 350 Cupla thiết kế sử dụng trong các thiết bị thủy lực có áp suất khác nhau (đến 34.5 Mpa)
  • Nước sản xuất: Nhật Bản.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-10-02-2L, RKL-10-03-2L, RKL-10-04-2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-10-02-2L, RKL-10-03-2L, RKL-10-04-2L
Ống dẫn chịu nhiệt Toyox Toyotop-E 100°C
Ống dẫn chịu nhiệt Toyox Toyotop-E 100°C
Đầu nối nhanh chữ L Sang A IUL 10-6.5, IUL 10-08, IUL 12-08, IUL 12-09
Đầu nối nhanh chữ L Sang A IUL 10-6.5, IUL 10-08, IUL 12-08, IUL 12-09
Ống dẫn chuyên dụng Toyox Toyotop-E TPE 032-20, TPE 038-20,TPE 050-20,TPE 065-20
Ống dẫn chuyên dụng Toyox Toyotop-E TPE 032-20, TPE 038-20,TPE 050-20,TPE 065-20
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 06M5, GPWT 06M6, GPWT 0601, GPWT 0602, GPWT 0603, GPWT 0604
Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 06M5, GPWT 06M6, GPWT 0601, GPWT 0602, GPWT 0603, GPWT 0604
Đầu nối Chiyoda giảm âm
Đầu nối Chiyoda giảm âm
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Chiyoda FS8-03MT, FS8-03MTW, FS10-01MT, FS10-01MTW, FS10-02MT, FS10-02MTW
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Chiyoda FS8-03MT, FS8-03MTW, FS10-01MT, FS10-01MTW, FS10-02MT, FS10-02MTW
telteltel