Đầu nối Chiyoda TerraPin


Model: Terrapin Connector

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Mối nối được thu nhỏ. Có phần thân siêu nhỏ,(* Chuyên dụng với ống loại SP).
  • Kết nối dễ dàng. Sau khi nối với ống loại SP, chỉ cần kéo vòng khóa lại là đã hoàn thành việc kết nối. 
  • Có thể được trang bị phụ kiện vòng hiển thị màu sắc.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh Chiyoda CKN-6-01, CKN-6-02, CKN-6-03
Đầu nối nhanh Chiyoda CKN-6-01, CKN-6-02, CKN-6-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GMPC
Đầu nối nhanh khí nén Sang A One-Touch Fittings Dòng GMPC
Cụm Chia Đầu Nối Chữ Y Sang A One-Touch Fittings PXJ
Cụm Chia Đầu Nối Chữ Y Sang A One-Touch Fittings PXJ
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H5-1MU, GTO-81U, H5-2MU, GTO-82U, H6-2MU, ZTO-602U
Đầu nối nhanh ống mềm Chiyoda H5-1MU, GTO-81U, H5-2MU, GTO-82U, H6-2MU, ZTO-602U
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Sang A One-Touch Fittings Dòng GPST
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Sang A One-Touch Fittings Dòng GPST
Đầu nối nhanh  Chiyoda 10-02F, 10-03F, 10-04F, 12-02F, 12-03F, 12-04F
Đầu nối nhanh Chiyoda 10-02F, 10-03F, 10-04F, 12-02F, 12-03F, 12-04F
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 8R-01S1D1, 8R-02S1D1, 8R-03S1D1, 10R-02S1D1, 10R-03S1D1
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 8R-01S1D1, 8R-02S1D1, 8R-03S1D1, 10R-02S1D1, 10R-03S1D1
telteltel