Đầu nối Chiyoda Sleeve Connector


Model: Sleeve Connector

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Ống nối được làm bằng ống đồng hoặc ống làm bằng nhựa resin đều đảm bảo khả năng hoạt động của đường ống theo tiêu chuẩn.
  • Là loại dành cho lưu lượng nước lớn. 
  • Phần có ren được gia công bịt kín (Vít loại R). 

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh  Chiyoda 8-01F, 8-02F, 8-03F
Đầu nối nhanh Chiyoda 8-01F, 8-02F, 8-03F
Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 50PNG, 65PNG, 85PNG
Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 50PNG, 65PNG, 85PNG
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-S9-R1/4, TC3-S9-R3/8 , TC3-S12-R3/8, TC3-S12-R1/2, TC3-S15-R3/8
Đầu nối Toyox Toyoconnector TC3-S9-R1/4, TC3-S9-R3/8 , TC3-S12-R3/8, TC3-S12-R1/2, TC3-S15-R3/8
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 12-03S1D1, 12-04S1D1
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 12-03S1D1, 12-04S1D1
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-6-01, RKL-6-02, RKL-6-03
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-6-01, RKL-6-02, RKL-6-03
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PL45 (N)
Đầu Nối Nhanh Khí Nén Sang A One-Touch Fittings Dòng PL45 (N)
Ống dẫn Chiyoda Braided GH chống tia lửa hàn
Ống dẫn Chiyoda Braided GH chống tia lửa hàn
telteltel