Đầu đổi ren Toyox TA13


Model: TA13

Xuất xứ: Nhật Bản


  • Xuất xứ: Nhật Bản.
  • Đầu đực ren ngoài.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(964)
Đầu nối nhanh cho ngành hàn Nitto kohki 22PFB, 33PFB
Đầu nối nhanh cho ngành hàn Nitto kohki 22PFB, 33PFB
Đầu nối Chiyoda Mega Fitting
Đầu nối Chiyoda Mega Fitting
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 12R-02M2L, 12R-03M2L, 12R-04M2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda 12R-02M2L, 12R-03M2L, 12R-04M2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda Touch Connector Fuji Male Elbow (Resin Body)
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda Touch Connector Fuji Male Elbow (Resin Body)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A One-Touch Fittings Dòng GPA(D3)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A One-Touch Fittings Dòng GPA(D3)
Ống dẫn khí nén Chiyoda SP-4, SP-6
Ống dẫn khí nén Chiyoda SP-4, SP-6
Bộ chia nhánh Chiyoda Unihold the Screw
Bộ chia nhánh Chiyoda Unihold the Screw
telteltel