Đầu nối ống khí nén Sang A PIG 12-08, PIG 12-10, PIG 16-12


Model: One-Touch Fittings 248

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Khớp nối một chạm dùng trong đường ống khí nén.
  • Có thể sử dụng cho nhiều loại ống đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1172)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 04G01, GPLL 04G02, GPLL 04G02
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 04G01, GPLL 04G02, GPLL 04G02
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPL 08G01, GPL 08G02, GPL 08G03, GPL 08G04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPL 08G01, GPL 08G02, GPL 08G03, GPL 08G04
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F10-00BU, F10-00BUW, F12-00BU, F12-00BUW, F16-00BU, F16-00BUW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F10-00BU, F10-00BUW, F12-00BU, F12-00BUW, F16-00BU, F16-00BUW
Cụm đầu nối 3 đầu khử áp thân đồng Chiyoda MFX-FJ2, MFX-FJ3
Cụm đầu nối 3 đầu khử áp thân đồng Chiyoda MFX-FJ2, MFX-FJ3
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofusso FF
Ống dẫn thực phẩm Toyox Toyofusso FF
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCF 04M3, GPCF 04M5
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCF 04M3, GPCF 04M5
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 10-02S3, 10-03S3, 12-03S3, 12-04S3
Đầu nối nhanh ba đầu Chiyoda 10-02S3, 10-03S3, 12-03S3, 12-04S3
telteltel