Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 1002, GPHF 1003, GPHF 1004


Model: One-Touch Fittings 172

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken cho độ bền cao.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOL 08G01, GPOL 08G02, GPOL 08G03, GPOL 08G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPOL 08G01, GPOL 08G02, GPOL 08G03, GPOL 08G04
Van tiết lưu Chiyoda B10-02SC-O, B10-02SC-I, B10-03SC-O, B10-03SC-I, B10-04SC-O, B10-04SC-I
Van tiết lưu Chiyoda B10-02SC-O, B10-02SC-I, B10-03SC-O, B10-03SC-I, B10-04SC-O, B10-04SC-I
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 06-04-01, IL 06-04-02, IL 06-04-03
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 06-04-01, IL 06-04-02, IL 06-04-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PGL 04-G01(1), PGL 06-G01(1), PGL 06-G02(1)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PGL 04-G01(1), PGL 06-G01(1), PGL 06-G02(1)
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda 12R-02RT, 12R-03RT, 12R-04RT
Đầu nối nhanh chữ T Chiyoda 12R-02RT, 12R-03RT, 12R-04RT
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 0401, GPL45 0402, GPL45 0403
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 0401, GPL45 0402, GPL45 0403
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 6P-A, 8P-A, 10P-A, 12P-A, 16P-A
Đầu nối nhanh thủy lực tự đóng Nitto Kohki 6P-A, 8P-A, 10P-A, 12P-A, 16P-A
telteltel