Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 08G01-G01, GPHF 08G02-G02, GPHF 08G03-G03, GPHF 08G04-G04


Model: One-Touch Fittings 322

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken cho độ bền cao.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1092)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 0801, GPHF 0802, GPHF 0803, GPHF 0804
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 0801, GPHF 0802, GPHF 0803, GPHF 0804
Ống dẫn chịu nhiệt Toyox Toyotop-E 100°C
Ống dẫn chịu nhiệt Toyox Toyotop-E 100°C
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS6-M5M, FS6-M5MW, FS6-01M, FS6-01MW, FS6-02M, FS6-02MW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS6-M5M, FS6-M5MW, FS6-01M, FS6-01MW, FS6-02M, FS6-02MW
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PGL 04-G01(1), PGL 06-G01(1), PGL 06-G02(1)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A PGL 04-G01(1), PGL 06-G01(1), PGL 06-G02(1)
Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 50PNG, 65PNG, 85PNG
Đầu nối ống dẫn khí nén Nitto kohki 50PNG, 65PNG, 85PNG
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 1203,  GPAF 1204
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPAF 1203, GPAF 1204
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CUL-4-00, CUL-6-00, CUL-8-00, CUL-10-00, CUL-12-00
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CUL-4-00, CUL-6-00, CUL-8-00, CUL-10-00, CUL-12-00
telteltel