Đầu nối nhanh khí nén chữ Y Sang A GPWT 08G01, GPWT 08G02, GPWT 08G03, GPWT 08G04


Model: One-Touch Fittings 140

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Đầu nối nhanh Sang A được thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Kiểu đầu bóp hình elip không chỉ thuận tiện cho những không gian hẹp mà còn giúp cho việc tháo lắp ống rất dễ dàng mà không phụ thuộc nhiều vào áp suất

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-8-01-2L, RKL-8-02-2L, RKL-8-03-2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-8-01-2L, RKL-8-02-2L, RKL-8-03-2L
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 0801, GPL 0802, GPL 0803, GPL 0804
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 0801, GPL 0802, GPL 0803, GPL 0804
Đầu nối nhanh Chiyoda CKN-8-01, CKN-8-02, CKN-8-03
Đầu nối nhanh Chiyoda CKN-8-01, CKN-8-02, CKN-8-03
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-10-01, RKL-10-02, RKL-10-03, RKL-10-04
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda RKL-10-01, RKL-10-02, RKL-10-03, RKL-10-04
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 0801(L), GPLL 0802(L), GPLL 0803(L), GPLL 0804(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 0801(L), GPLL 0802(L), GPLL 0803(L), GPLL 0804(L)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 06M5, GPHF 0601, GPHF 0602, GPHF 0603
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 06M5, GPHF 0601, GPHF 0602, GPHF 0603
Van tiết lưu Chiyoda 12-03SC-O, 12-03SC-I, 12-04SC-O, 12-04SC-I
Van tiết lưu Chiyoda 12-03SC-O, 12-03SC-I, 12-04SC-O, 12-04SC-I
telteltel