Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLL 12G01(L), GPLL 12G02(L), GPLL 12G03(L), GPLL 12G04(L)


Model: One-Touch Fittings 357

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken cho độ bền cao.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLM 04, GPLM 06, GPLM 08, GPLM 10, GPLM 12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLM 04, GPLM 06, GPLM 08, GPLM 10, GPLM 12
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 12G01, GPL45 12G02, GPL45 12G03, GPL45 12G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 12G01, GPL45 12G02, GPL45 12G03, GPL45 12G04
Cụm chia đầu nối nhanh khí nén Sang A GPXT 0401, GPXT 0402, GPXT 0601, GPXT 0602
Cụm chia đầu nối nhanh khí nén Sang A GPXT 0401, GPXT 0402, GPXT 0601, GPXT 0602
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 06G01(2), GPA 06G02(2), GPA 06G03(2)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 06G01(2), GPA 06G02(2), GPA 06G03(2)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 08-01, SPC 08-02, SPC 08-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A SPC 08-01, SPC 08-02, SPC 08-03
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 12G01(L), GPST 12G02(L), GPST 12G03(L), GPST 12G04(L)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 12G01(L), GPST 12G02(L), GPST 12G03(L), GPST 12G04(L)
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 12-08-02, IL 12-08-03, IL 12-08-04, IL 12-09-02, IL 12-09-03, IL 12-09-04
Đầu nối nhanh bằng đồng chữ L Sang A IL 12-08-02, IL 12-08-03, IL 12-08-04, IL 12-09-02, IL 12-09-03, IL 12-09-04
telteltel