Đầu nối nhanh chữ T Sang A PUG 3/8-5/16, PUG 1/2-5/16, PUG 1/2-3/8


Model: One-Touch Fittings 38

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Là sản phẩm được ưa chuộng trong các nhà máy, nhà xưởng sản xuất.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1172)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS4-00BU, FS4-00BUW, FS6-00BU, FS6-00BUW, FS8-00BU, FS8-00BUW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda FS4-00BU, FS4-00BUW, FS6-00BU, FS6-00BUW, FS8-00BU, FS8-00BUW
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPMF 10G01, GPMF 10G02, GPMF 10G03, GPMF 10G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPMF 10G01, GPMF 10G02, GPMF 10G03, GPMF 10G04
Van tiết lưu Chiyoda B8-01SC-O, B8-01SC-I, B8-02SC-O, B8-02SC-I, B8-03SC-O, B8-03SC-I
Van tiết lưu Chiyoda B8-01SC-O, B8-01SC-I, B8-02SC-O, B8-02SC-I, B8-03SC-O, B8-03SC-I
Ống dẫn xoắn kèm đầu nối Chiyoda Touch Coil TC
Ống dẫn xoắn kèm đầu nối Chiyoda Touch Coil TC
Bộ chia nhánh Chiyoda Unihold the Screw
Bộ chia nhánh Chiyoda Unihold the Screw
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 1203(2), GPH 1204(2)
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPH 1203(2), GPH 1204(2)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F12-03F, F12-03FW, F12-04F, F12-04FW
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda F12-03F, F12-03FW, F12-04F, F12-04FW
telteltel