Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 1203(3), GPA 1204(3)


Model: One-Touch Fittings 230

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế thông minh, thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken an toàn và tăng độ bền.
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1168)
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 1603, GPL 1604
Đầu nối nhanh chữ L Sang-A GPL 1603, GPL 1604
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCJ 1002, GPCJ 1003, GPCJ 1004
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPCJ 1002, GPCJ 1003, GPCJ 1004
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 06G01(2), GPA 06G02(2), GPA 06G03(2)
Cụm đầu nối nhanh khí nén 4 đầu chia Sang A GPA 06G01(2), GPA 06G02(2), GPA 06G03(2)
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CKL-8-01-2L , CKL-8-02-2L, CKL-8-03-2L
Đầu nối nhanh chữ L Chiyoda CKL-8-01-2L , CKL-8-02-2L, CKL-8-03-2L
Đầu nối đôi Chiyoda 8-01S2, 8-02S2, 8-03S2, 10-02S2, 10-03S2
Đầu nối đôi Chiyoda 8-01S2, 8-02S2, 8-03S2, 10-02S2, 10-03S2
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Sang A GPT 12G01(L), GPT 12G02(L), GPT 12G03(L), GPT 12G04(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ T Sang A GPT 12G01(L), GPT 12G02(L), GPT 12G03(L), GPT 12G04(L)
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 06M5, GPLF 06M6, GPLF 0601, GPLF 0602, GPLF 0603
Đầu nối nhanh khí nén chữ L Sang A GPLF 06M5, GPLF 06M6, GPLF 0601, GPLF 0602, GPLF 0603
telteltel