Cụm đầu nối nhanh khí nén 6 đầu chia Sang A GPA 08G01(3), GPA 08G02(3), GPA 08G03(3), GPA 08G04(3)


Model: One-Touch Fittings 375

Xuất xứ: Hàn Quốc


  • Thiết kế để thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống ống khí nén.
  • Chất liệu đồng mạ niken cho độ bền cao.

Các sản phẩm "Ống dẫn và đầu nối" khác

(1172)
Đầu nối nhanh Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Reducer (Metal Body)
Đầu nối nhanh Chiyoda Touch Connector Fuji Dòng Reducer (Metal Body)
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Male Connector With Hex Key
Đầu nối nhanh khí nén Chiyoda Touch Connector Five Dòng Male Connector With Hex Key
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 06G01, GPST 06G02, GPST 06G03, GPST 06G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPST 06G01, GPST 06G02, GPST 06G03, GPST 06G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 10G02-G02, GPHF 10G03-G03, GPHF 10G04-G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPHF 10G02-G02, GPHF 10G03-G03, GPHF 10G04-G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLGJ45 0604, GPLGJ45 0806, GPLGJ45 1008, GPLGJ45 1210
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPLGJ45 0604, GPLGJ45 0806, GPLGJ45 1008, GPLGJ45 1210
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPC 14G03, GPC 14G04, GPC 16G03, GPC 16G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPC 14G03, GPC 14G04, GPC 16G03, GPC 16G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 06G01, GPL45 06G02, GPL45 06G03, GPL45 06G04
Đầu nối nhanh khí nén Sang A GPL45 06G01, GPL45 06G02, GPL45 06G03, GPL45 06G04
telteltel