Văn hóa An Phát

Câu chuyện về " Khẩu hiệu"


Mọi người thường nói rằng “ khẩu hiểu của công ty chúng ta trong năm nay là ...., khẩu hiệu của chương trình, chiến lược trong thời gian tới của công ty chúng ta là ....”. Vậy khẩu hiệu là gì? Khẩu hiệu có thể được hiểu là một thông điệp ngắn gọn mô tả cô đọng nhất về một vấn đề nào đó mà một cá nhân, công ty hay tổ chức mong muốn sẽ thực hiện, đồng thời nhằm cổ vũ và động viên tinh thần trong nhân viên hay phát động một phong trào, một chiến dịch, một chương trình hoặc một sự cách tân, cải tiến nào đó. Và dưới đây là khẩu hiệu chính thức của Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát mà mọi thành viên đều phải tôn trọng.
Tất cả mọi thành viên trong công ty đều mong muốn công ty sẽ phát triển và để đi đến thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, không phải cứ nói phát triển là phát triển sẽ đến. Muốn có được sự Phát triển thì điều đầu tiên mọi người cần phải có chính là sự tự tin và “Tự tin” cũng chính là khẩu hiệu đầu tiên.
Nếu chúng ta có được sự tự tin mà thiếu đi sự quyết tâm thì phát triển cũng không thể nào đến được. Và “Quyết tâm” là khẩu hiệu tiếp theo.
Nếu chúng ta có được sự tự tin và tinh thần quyết tâm mà thiếu đi sự đoàn kết thì chiến thắng sẽ không bao giờ tới. Và khẩu hiệu tiếp theo sẽ là “Đoàn kết”.
Kịch bản phát động khẩu hiệu: trước khi hô khẩu hiệu, Lãnh đạo hoặc Quản lý mời mọi người cùng đứng lên với tư thế thật nghiêm trang và tập trung cao độ. Sau đó, Lãnh đạo hoặc Quản lý sẽ hô vang khẩu hiệu:
Khẩu hiệu 1
Người Quản lý hô vang – “Tất cả chúng ta hãy tự tin”.
Toàn thể nhân viên đồng thanh hô theo – “Tự tin”.
Khẩu hiệu 2
Người Quản lý hô vang – “Chúng ta hãy quyết tâm”.
Toàn thể nhân viên đồng thanh hô theo – “Quyết tâm”.
Khẩu hiệu 3
Người Quản lý hô vang – “Chúng ta hãy đoàn kết”.
Toàn thể nhân viên đồng thanh hô theo –“Đoàn kết”.
Sau khi kết thúc ba câu khẩu hiệu, mọi người cùng vỗ tay thật to. Sau đó mọi người cùng quay sang bắt tay người kế bên trong bầu không khí phấn phấn khởi, náo nhiệt và chúc nhau “Phát triển”
 
 

Các tin liên quan
BACK TO TOP