Văn hóa An Phát

6 Chuẩn mực về đạo đức của nhân viên An Phát


Mọi thành viên trong công ty, cho dù ở bất kỳ cương vị nào cũng đều phải có chung một nhận thức về những qui tắc và những chuẩn mực đạo đức dưới đây nhằm mang lại cho nhân viên những giá trị cao đẹp và nhân bản. Và những giá trị này chính là giá trị văn hóa, là tài sản vô giá của công ty.
1.Đối với bản thân
Chăm chỉ, nhiệt tình và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đổi mới;
Trung thực, khiêm tốn và không ngừng học hỏi;
Chân thành, tiếp thu ý kiến và sửa chữa khuyết điểm;
Ý thức giữ gìn tài sản chung và triệt để tiết kiệm.
2.Đối với đồng nghiệp
Thân thiện, cởi mở và hòa đồng;
Hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ khó khăn;
Nghĩ tốt, nói tốt và thẳng thắn phê bình với những việc làm sai trái;
Vị tha, độ lượng và hết mực bao dung;
3.Đối với cấp trên
Tôn trọng, tin tưởng và tuyệt đối chấp hành.
4.Đối với công việc
Năng động, hiệu quả và không ngừng sáng tạo;
Tập trung cao độ khi làm việc;
Kiên trì, nhẫn nại khi gặp khó khăn.
5.Đối với khách hàng
Lịch sự, hoà nhã và lễ phép;
Lắng nghe, thấu hiểu và giữ uy tín.
6.Đối với công ty
Hết lòng gắn bó và nghĩ về những điều tốt đẹp;
Tin tưởng tuyệt đối vào các quy định, đường lối và chính sách công ty;
Vững chắc niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Các tin liên quan
BACK TO TOP