Văn hóa An Phát

Bên cạnh Tinh thần: đam mê, ý chí kiên cường, dám thử thách, luôn thích nghi, tạo nên Giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và của cả Công ty, các thành viên An Phát cùng chia sẻ với các chuẩn mực văn hóa

Nhân viên An Phát trong công việc

Yêu công việc mình làm
Nhân viên An Phát biết rõ mình muốn gì, chúng ta chọn công việc chúng ta đang làm và chúng ta yêu công việc mình làm. Chúng ta hiểu rằng, chỉ có yêu công việc mình làm và nỗ lực hết sức mới giúp chúng ta tạo được những giá trị đột phá cho chính mình, cho khách hàng và cho cả Công ty.
Không ngừng tối ưu trong công việc
Không ngừng tối ưu là phương châm căn bản của mỗi nhân viên làm việc tại An Phát. Không có thành công nào tồn tại mãi mãi, chỉ có sự nỗ lực không ngừng, tìm tòi những cách làm tối ưu hơn mới đem lại cho chúng ta những thành công liên tiếp.
Không chờ đợi giúp đỡ
Mỗi nhân viên An Phát là một Ngôi sao, không chờ đợi ánh sáng từ những ngôi sao khác tỏa sáng cho mình mà tự đốt cháy chính mình để tỏa sáng cho những người xung quanh. Đó là triết lý của mọi người khi làm việc tại An Phát. Bởi vậy, mỗi người An Phát đều tự chủ động nỗ lực hết sức mình để hoàn thành công việc của bản thân và hỗ trợ công việc cho những người khác. Để đem lại hiệu quả công việc tốt nhất.
Công bằng và bình đẳng
Mọi nhân viên của An Phát đều có giá trị và có vai trò riêng góp phần quan trọng cho sự phát triển và bền vững của Công ty. Vì thế, mọi người đều bình đẳng và được hưởng công xứng đáng với giá trị do mình tạo ra.

An Phát với khách hàng


Lấy khách hàng làm trọng
Mỗi nhân viên An Phát đều hiểu rằng chỉ khi chúng ta đem lại được giá trị thực sự cho khách hàng một cách bền vững thì khách hàng mới tín nhiệm chúng ta lâu dài và ước mơ của những người An Phát về một tập đoàn kinh doanh vững mạnh, một xã hội phồn vinh và những gia đình hạnh phúc mới thành hiện thực. Bởi thế, mỗi nhân viên An Phát đều đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Khi lợi ích của khách hàng mâu thuẫn với lợi ích của công ty thì ưu tiên lợi ích của khách hàng lên trước hết.

Trung thực
Trung thực là nguyên tắc cơ bản của nhân viên An Phát. Chúng ta chỉ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ thực sự đem lại hiệu quả tốt nhất.

Tận tâm
Khách hàng là người giúp chúng ta biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta làm việc cho khách hàng chính là đang làm việc cho chính mình.

Chuyên nghiệp
Nhân viên An Phát hiểu rằng, sự chuyên nghiệp của chúng ta sẽ giúp đem lại hiệu quả công việc cao hơn cho khách hàng, giúp khách hàng đồng hành cùng chúng ta. Vì vậy, An Phát không ngừng hoàn thiện để từng ngày chuyên nghiệp hơn và hơn nữa.

Người An Phát với người An Phát
Tôn trọng

Công nhận những giá trị của cộng sự, người quản lý, người lãnh đạo, khách hàng, đối tác giúp nhân viên An Phát trưởng thành trong mọi ứng xử công việc. Tôn trọng lẫn nhau chính là tiền đề để An Phát tạo thành một tập thể vững mạnh.


Tính đồng đội
Nhân viên An Phát hiểu rằng một vài cá nhân xuất sắc không thể hiện thực được ước mơ về tập đoàn An Phát vững mạnh. Ước mơ chỉ thành hiện thực khi có sự đồng lòng góp sức hết mình của từng thành viên tạo thành một thể thống nhất. Vì vậy chúng ta không chỉ quan tâm hoàn thiện các cá nhân, chúng ta quan tâm việc hoàn thiện tập thể An Phát vững mạnh.

Học hỏi
Mỗi cộng sự An Phát đều có thể là một người thầy của chúng ta ở những lĩnh vực khác nhau. Mỗi người An Phát có trách nhiệm học tập và đào tạo cho những cộng sự của mình để tạo thành một tập thể hiểu biết.

An Phát với đối tác
Thiện chí
Nhân viên An Phát hiểu rằng hợp tác giúp nhân bội sức mạnh của các tổ chức, chúng ta sẵn lòng hợp tác với bất cứ tổ chức/ cá nhân nào để tạo ra các giá trị phục vụ khách hàng, đem lại những sản phẩm có giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Gắn kết
Là đối tác với nhau An Phát hiểu rằng thành công hay thất bại của đối tác cũng là thành công hay thất bại của chính An Phát. Vì vậy, chúng ta toàn tâm toàn ý hoàn thiện tốt nhất trách nhiệm của mình và hỗ trợ đối tác để cùng đem lại thành công chung.

An Phát với cộng đồng
Có trách nhiệm
An Phát đều tự nhận trách nhiệm không chỉ làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta tốt hơn mà còn có trách nhiệm góp sức làm cho xã hội phồn vinh hơn, góp sức đem lại hạnh phúc cho đồng loại. Và chúng ta nỗ lực hết sức để thực hiện trách nhiệm đó bất cứ khi nào, ở đâu có thể.

 

Các tin liên quan
Thư viện ảnh
BACK TO TOP