Tin đào tạo

Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban lãnh đạo An Phát luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Với phương châm: Coi đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát luôn tạo cơ hội cho các nhân viên ở mọi cấp bậc trong công ty được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển trong công việc.Chuyên gia Maruni sang đào tạo miếng vá cho nhân viên ngành thiết bị Lốp của An Phát

Việc đào tạo các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của các bộ phận, phòng ban. Công ty đã tổ chức thành công nhiều khóa học và mang lại kết quả cao, trong đó có:

- Khóa đào tạo nội bộ: Kỹ năng bán hàng, đào tạo chuyên sâu về sản phẩm cho nhân viên kinh doanh, đào tạo cho nhân viên mới vào An Phát- Đào tạo bên ngoài: Cho nhân viên đi học các khóa học hay các lớp đào tạo bên ngoài để nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho công việc.

Các tin liên quan
BACK TO TOP