Tin đào tạo

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ , kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, An Phát đã lựa chọn và phối hợp với Unicom - Tổ chức đào tạo ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam để tổ chức khóa học “Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp” cho cán bộ trong công ty.
Qua khóa học, các các bộ quản lý của An Phát sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý để tổ chức và thực hiện công việc chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu chung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.


Mặc dù khóa học được tổ chức vào buổi tối và cả ngày nghỉ nhưng cũng không làm giảm tinh thần học tập của cán bộ quản lý.

Qua khóa học của Unicom, các cấp quản lý của An Phát sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý: Tổng quan về quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát công việc, kỹ năng tạo động lực làm việc.

(CBQL chăm chú theo dõi bài giảng của giảng viên)

(Tập trung thảo luận về tình huống thực tế)

Khóa học thực sự mang lại những kiến thức bổ ích cho công việc của các đơn vị / bộ phận. Đây là cơ hội quý báu để CBQL trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn và đưa An Phát ngày càng phát triển.
Các tin liên quan
BACK TO TOP