Tin đào tạo

 Chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm ngành
Thiết bị công nghiệp cho nhân viên


Với phương châm tư vấn cho khách hàng sử dụng những sản phẩm chất lượng và hiệu quả cao trong trong quá trình sử dụng. Do đó, An Phát luôn tập trung vào việc đào tạo sản phẩm để cho nhân viên hiểu rõ về tính năng, công dụng và tính uu việt của sản phẩm so với các loại sản phẩm cùng loại khác. Đây cũng chính là 1 trong những mục tiêu quan trọng nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của An Phát.

 

Đào tạo sản phẩm Vessel

Để nâng cao chất lượng tư vấn về sản phẩm cho khách hàng, bắt đầu từ tháng 8/2012, Phòng Hành chính Nhân sự phối hợp với phòng Kinh doanh tổ chức liên tục các chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm cho toàn bộ các Nhân viên Kinh doanh, hỗ trợ sản phẩm thuộc ngành Thiết bị Công nghiệp để nâng cao năng kiến thức về sản phẩm của các thương hiệu An Phát đang là nhà phân phối như Vessel, Asahi Sunac, Nitto, Toyox, SangA....
 


Đào tạo sản phẩm Nitto Kohki


Thông qua các chương trình đào tạo sản phẩm, nhân viên An Phát có những hiểu biết sâu hơn về từng thương hiệu của sản phẩm để có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm được hiệu quả trong quá trình sản xuất. Đây vừa là dịp để những chuyên gia của các thương hiệu chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình cho Nhân viên, vừa là dịp để trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc.
 


Đào tạo về cấu tạo và đặc tính của sản phẩm


Chương trình đào tạo này cũng nằm trong giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho việc thực hiện tổng thể các kế hoạch mà Công ty đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, nó còn là nền tảng để giúp Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong định hướng phát triển toàn công ty trong thời gian tới với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng”.

 
Các tin liên quan
BACK TO TOP