Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN PHÁT

Năm 1994: Thành lập Trung tâm thiết bị phụ tùng An Phát
Năm 1999: Trung tâm Thiết bị Phụ tùng An Phát đã đăng ký thành lập Công ty và lấy tên: “Công ty TNHH thiết bị phụ tùng An Phát” Cùng với hệ thống 03 cửa hàng tại Hà Nội.
Năm 2002:
  - Tham dự  triển lãm Quốc tế về Công nghiệp đóng tàu và vận tải – VIETSHIP 2002, diễn ra từ: 18 đến 21 tháng 04 năm 2002 tại Hà Nội.
  - Tham dự triển lãm Quốc tế về phương tiện giao thông và nhiên liệu  - AUTOPETRO 2002, diễn ra từ : 30 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2002 tại Hà Nội.
Năm 2004:
  - Tổ chức Hội nghị khách hàng chuyên ngành lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm định ôtô xe máy, diễn ra ngày 25 tháng 06 năm 2004 tại Hà Nội.
  - Tham dự triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị máy móc và công nghệ MACHINE TECH, diễn ra từ: 23 đến 26 tháng 11 năm 2004 tại Hà Nội.
Năm 2005:  
  - Tham dự triển lãm Quốc tế về phương tiện giao thông và nhiên liệu - AUTOPETRO 2005, diễn ra từ: ngày 04 đến ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại thành phố Hồ Chí Minh.
  - Tham dự triển lãm Quốc tế ngành Điện, than và gia công kim loại – METAL EXPO 2005, diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội.
Năm 2006 :  
  -   Tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng sản phẩm lưỡi cưa kim loại và dụng cụ cầm tay hiệu BAHCO Thuỵ Điển, diễn ra ngày 29 tháng 08 năm 2006 tại Hà Nội.
  -   Tổ chức hội nghị khách hàng chuyên ngành lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm định ôtô xe máy, diễn ra ngày 21 tháng 10 năm 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh. 
Năm 2007:      
     Tham dự Triển lãm Quốc tế về Gia công kim loại và Máy công cụ - METALEX VIET NAM 2007, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội
 
 

BACK TO TOP