Giới thiệu chung
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát kiên định với đường lối chính sách phát triển nguồn nhân lực được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì sự phát triển chung của toàn công ty.
 Với tôn chỉ: “Nguồn nhân lực phải được nhìn nhận là vốn quý, là tài sản quý giá nhất. Do đó phải tạo mọi điều kiện cho việc phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên và tạo môi trường làm việc tốt nhất để nhân viên phát huy hết khả năng của mình”.
Các nguyên tắc dẫn dắt hành động
1.  Đảm bảo các quyền lợi cơ bản của nhân viên theo Quy định về Lao động của Pháp Luật.
2.  Chăm lo tích cực đến đời sống nhân viên, không ngừng gia tăng chất lượng cuộc sống nhân viên nhằm tạo dựng niềm tin để nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
3.  Đề cao ý thức, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong công việc, tinh thần tự giác, tự chủ, tương thân, tương ái và gương mẫu trong nhân viên
4.  Mỗi thành viên trong công ty đều hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ, dẫn dắt các thành viên khác, đặc biệt là thành viên mới để cùng nhau làm việc và cống hiến, với phương châm: Một ngọn nến đang cháy sẽ thắp sáng những ngọn nến khác.
5.  Không ngừng đào tạo, rèn luyện các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhằm nâng cao năng lực nhân viên đáp ứng các yêu của công việc và thực tiễn.
6.  Trao đổi  thẳng thắn, cởi mở, khuyến khích nhân viên đề xuất sáng kiến nhằm phát huy tối đa tiềm năng trong nhân viên, đồng thời giúp nhân viên tự tin hơn trong công việc.
7.  Tạo môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, để nhân viên cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và công việc.
8. Công ty luôn coi trọng năng lực, tài năng của mỗi cá nhân và có những phần thưởng công bằng, chế độ đãi ngộ, lương bổng xứng đáng cho những cống hiến đóng góp vào sự phát triển công ty.
Mọi thành viên trong công ty điều phải xem công ty như một giá trị thiêng liêng và hết lòng gắn bó, chung sức, chung lòng cho sự phát triển chungcủa  công ty.
Các tin liên quan
BACK TO TOP