Download mẫu CV

Ứng viên có thể download Mẫu CV tại đây, điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ email: tuyendung@anphatco.vn. CV của ứng viên sẽ được tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu ứng viên của An Phát.

BACK TO TOP