Tin đào tạo
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban lãnh đạo An Phát luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Với phương châm: Coi đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực...
 

Chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm cho nhân viên

Với phương châm tư vấn cho khách hàng sử dụng những sản phẩm chất lượng và hiệu quả cao trong trong quá trình sử dụng. Do đó, An Phát luôn tập trung vào việc đào tạo sản phẩm để cho nhân viên hiểu rõ về tính năng, công dụng và tính uu việt của sản phẩm so với các loại sản phẩm cùng loại khác.

BACK TO TOP