Funny
Video "Chết cười" khi nghe thầy Tây điểm danh tên sinh viên Việt

"Chết cười" khi nghe thầy Tây điểm danh tên sinh viên Việt

Nhớ con mương quê hương (Phỏng theo Nhớ con sông quê hương của Nhà thơ Tế Hanh) "Quê hương tôi có con mương trong lắm
Nước đôi khi thăm thẳm những ngày trăng
Tâm hồn tôi vì thơ dại trẻ măng ..."
Liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin
Điện thoại : 024 37 83 0629 Email : contact@anphatco.vn
BACK TO TOP